Skip to product information
  • children's picture book about endangered animals
  • children's picture book about endangered animals
  • children's picture book about endangered animals
  • children's picture book about endangered animals
  • children's picture book about endangered animals
  • cover for children's picture book about endangered animals
1 of 6

Paiku

Ta hand om oss - Pidä meistä huolta

Regular price €15,00 EUR
Regular price Sale price €15,00 EUR
Tax included. Shipping calculated at checkout.

A children's picture book about endangered animals. In this the book the illustrated animals introduce themselves by telling a bit about themselves and their habits. The book is written and illustrated by me, Christina Lax, and is in Swedish and Finnish. Descriptions of the book in Swedish and Finnish below.

Tvåspråkig bok om utrotningshotade djur

Ta hand om oss - Pidä meistä huolta är en tvåspråkig kartongbok, som ger små barn möjlighet att bekanta sig med hotade djur. Då boken är av kartong håller den även när små barn själv bekantar sig med den. I och med att bokens texter är på både finska och svenska fungerar den som språkbad samt är perfekt för tvåspråkiga familjer!

I boken presenterar sig djuren genom att berätta om sig själv och sina levnadsvanor. Illustrationerna står i centrum, men med hjälp av boken kan en också lära sig roliga fakta om dessa djur. Dessa djurs naturliga livsmiljö och näring har minskat och därmed behöver de skydd av människan.

Boken har förverkligats med hjälp av stöd från Osuuskunta Tradeka via Naturskyddsstiftelsen i Finland sr, Freelance-graafikot och Centret för konstfrämjande Taike. Texterna har granskats av två biologer.

Kaksikielinen kirja uhanalaisista eläimistä

Ta hand om oss - Pidä meistä huolta on kaksikielinen pahvisivuinen kirja, jonka avulla pienillä lapsilla on mahdollisuus tutustua uhanalaisiin eläimiin. Kirja on paksua materiaalia, jotta se kestää paremmin myös lapsen itsensä tutustumisen kirjaan. Tekstit ovat sekä suomeksi että ruotsiksi, mikä mahdollistaa kielikylvyn ja tekee kirjan erityisen sopivaksi kaksikielisille perheille!

Kirjassa eläimet kertovat lapsille itsestään ja elintavoistaan. Kuvat ovat pääosassa mutta lisäksi kuviin liittyvien tekstien avulla voi oppia hauskoja faktoja näistä eläimistä. Näiden eläinten luontainen elintila ja ravinto ovat vähentyneet ja siksi ne tarvitsevat ihmisen apua ja suojelua.

Kirjaa on tukenut Suomen Luonnonsuojelun Säätiön Luonnonsuojelurahaston kautta Osuuskunta Tradeka, Freelance-graafikot sekä Taiteenedistämiskeskus Taike. Tekstit on tarkastanut kaksi biologia.